Eş Anlamlı Türkçe Kelimeler: A’dan Z’ye En Çok Kullanılanlar

Eş Anlamlı Türkçe Kelimeler: A’dan Z’ye En Çok Kullanılanlar

İlköğretim öğrencilerinin karşısına en çok çıkan konulardan birisi eş anlamlı kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelerin bilmesi her çocuğun dil gelişimi için oldukça önemli. Anne ve babalar çocuğunuza oyunlarla eş anlamlı kelimeleri öğretebilirsiniz.

TRT Çocuk

TRT Çocuk

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları ayrı ancak anlamları aynı olan sözcüklerdir. Söz konusu kelimler Türkçe’de birbirinin yerine kullanılabilir. Günlük konuşma dilinde herkesin sıklıkla karşılaştığı eş anlamlı kelimeler her dilde olduğu gibi, çocukların zengin Türkçe kelime bilgisine sahip olmaları açısından da önemlidir. Cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlam değiştirmezler. Türkçede en çok kullanılan ve en bilinen eş anlamlı kelimeleri sizin için derledik.

Yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Türkçe dil gelişimi okul öncesi ve okul döneminde oldukça önemli. Eş anlamlı kelimeler, 1. 2. 3. 4. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe derslerinde yoğun olarak işlenir. Aynı anlamı taşıdıkları için bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Çocukların Türkçemizi doğru ve düzgün bir şekilde kullanması için oldukça fazla kelime bilmesi gerekir. Çocuklarınızla eş anlamlı kelimelerin anlamlı üzerine konuşup, kelimelerin yazıldığı oyun kartları hazırlayarak eş anlamlı kelime tahmin etme oyunları oynayabilir, böylece çocuğun dil gelişimine destek olabilirsiniz.

Ayrıca çocuğunuzla okuduğunuz kitaplardaki bazı kelimelerin eş anlamlılarını da tahmin etmeye çalışabilir ve aynı kelimeleri kullanarak basit cümleler kurmaya teşvik edebilirsiniz.

Kitaplık Yaz

TRT Çocuk Kitaplık uygulamamıza üye olarak çocuğunuz yaşına uygun kitapları okumasını sağlayabilirsiniz.

TRT Çocuk’un Türkçe Hassasiyeti

Türkçede sıkça kullanılan kelimeler ve anlamları üzerine hazırlanan Türkçe Benim Evim programımızı da birlikte izleyebilirsiniz.

A Acemi - Toy Aciz - Güçsüz Ad - İsim Adalet - Hak Adet - Sayı Aka - Büyük Akıl - Us Al - Kırmızı Alelade - Sıradan Aleni - Açık Anı - Hatıra Ara - Fasıla Araba - Otomobil Armağan - Hediye Atik - Seri Ayakkabı - Pabuç Ayrım - Fark Ayrıntı - Detay

B
 Bacı - Kız Kardeş Bağışlama - Affetme Basınç - Tazyik Baş - Kafa Bayağı - Adi Bencil - Egoist Beyaz - Ak Bonkör - Cömert

C
 Cevap - Yanıt Cılız - Zayıf Cihaz – Alet Cimri - Pinti Cümle - Tümce

Ç
 Çabuk - Acele Çağrı - Davet Çamur - Balçık Çare - Deva

D Davet – Çağrı Değerli - Kıymetli Deneyim - Tecrübe Denk - Müsavi Deprem - Zelzele Detay – Ayrıntı Dil - Lisan Dilek - İstek Dize - Mısra Dizi - Sıra Doktor - Hekim Dost - Arkadaş Duygu - His Düş – Rüya

Kitaptaki eş anlamlı kelimeler

E
 Edebiyat - Yazın Edep - Adap Ehemmiyet - Önem Elbise – Kıyafet Elbise - Esbap Emniyet - Güven Ender - Nadir Eser - Yapıt Eş Anlamlı - Anlamdaş Ev - Konut

F
Fakir - Yoksul Fark - Ayrım Fayda - Yarar Fena - Kötü Fikir - Düşünce

G
Gelecek – İstikbal Gemi - Vapur Gezgin - Seyyah Gezi - Seyahat Gezmek - Dolaşmak Gökyüzü - Sema Görev - Vazife Gözlem - Rasat Güç - Kuvvet Güven – İtimat

H

Hadise – Olay

Hareket - Kinetik

Harf – Ses

Hasım - Düşman

Hasret - Özlem

Hatıra - Anı

Hediye - Armağan

Hekim Doktor

Hısım Dost

Hiddet – Öfke

 • H
 • Hadise – Olay
 • Hareket - Kinetik
 • Harf – Ses
 • Hasım - Düşman
 • Hasret - Özlem
 • Hatıra - Anı
 • Hediye - Armağan
 • Hekim Doktor
 • Hısım Dost
 • Hiddet – Öfke

I
Irak - Uzak Irmak - Nehir 
İ
İdadi - Lise İdare - Yönetim İhtiyaç - Gereksinim İhtiyar - Yaşlı İlan - Duyuru İlgi - Alaka İlişki - Münasebet İmtihan - Sınav İsim - Ad İstasyon - Gar İstikbal - Gelecek İşçi - Amele İvedi - Çabuk İzahat - Açıklama

Eş anlamlı kelimeleri oyunlaştırın

K - L
Kabiliyet - Yetenek Kafa - Baş Kahin - Medyum Kalp - Yürek Kanıt - Delil Kanun - Yasa Kara - Siyah Kaygı - Endişe Kelime - Sözcük Kılavuz - Rehber Kırmızı - Al Kıyı - Kenar Kirli - Pis Kişi - Şahıs Kolay - Basit Konuk - Misafir Kural - Kaide Kuvvetli - Güçlü Küçük - Ufak Lider - Önder

M
Mal - Meta Mani - Engel Matem - Yas Mektep - Okul Mektup - Name Merkep - Eşek Mesafe - Ara Meslek - İş Misafir - Konuk Misal - Örnek Mizah - Gülmece Muharebe - Savaş Mübarek - Kutsal

N
Nadir - Ender Namzet - Aday Nefes - Soluk Nehir - Irmak Nesil - Kuşak Nezir - Adak

O
Okul - Mektep
Ortalama - Vasat
Oy - Rey

Ö
Öğrenci - Talebe Öğretmen - Muallim Öğüt - Nasihat Önder - Lider Örnek - Misal Öykü - Hikâye Özverili - Fedakâr

P
Problem - Sorun
Rehber – Kılavuz
Rey - Oy
Rüştiye - Ortaokul
Rüzgar - Yel

S
Saadet - Mutluluk
Sabit - Durağan
Sağlık - Sıhhat
Savaş Cenk - Harp
Sebep - Neden
Sene Yüzyıl - Asır
Serüven - Macera
Sevinç - Mutluluk
Sınav - İmtihan
Sınıf - Derslik
Siyah - Kara
Son - Nihayet
Sonbahar - Güz
Soru - Sual
Sorumluluk - Mesuliyet
Sorun - Problem
Söyleşi - Sohbet
Sözcük - Kelime
Sözlük - Lügat

Ş
Şahit - Tanık
Şaka - Latife
Şakacı - Nüktedan

T
Tabiat - Doğa
Tartışma - Münakaşa
Temel - Esas
Temiz - Pak
Toplumsal - Sosyal
Tören - Merasim
Tren - Şimendifer
Tutsak - Esir
Tümce - Cümle

U
Uçak - Teyyare
Ulu - Yüce
Ulus - Millet
Uslu - Akıllı
Usta - Ehil
Uyarı - İkaz
Uygarlık - Medeniyet
Uzak - Irak

Ü - V
 Üzüntü - Tasa Vakit - Zaman Vatan - Yurt Vazife - Görev Veteriner - Baytar Vilayet - İl 


Y
Yanıt - Cevap Yanlış - Hata Yaşlı - İhtiyar Yel - Rüzgar Yemek - Aş Yetenek - Kabiliyet Yetenek - Beceri Yıl - Sene Yılmak - Bıkmak Yoksul - Fakir Yurt - Vatan Yürek - Kalp Yüz - Sima 


Z
Zehir - Agu Zengin - Varlıklı Zırnık - Metelik Zorluk - Güçlük

Önemli Hatırlatma

Bu içerik ilgili uzman danışman tarafından izleyicilerimizi bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Kendinizin veya çocuğunuzun sağlığı ile ilgili her konuda, bir tıp doktoruna veya çocuk eğitimi ve psikolojisi alanında çalışan uzmanlara danışmanızı tavsiye ederiz.

İlgili Makaleler