Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi

Çocuklarımıza mahremiyet eğitiminin verilmesi, ruh ve beden sağlıklarını korumak, güvenliklerini sağlamak için son derece önemlidir.

TRT Çocuk

TRT Çocuk

1. Çocuklara mahremiyet eğitimi, korku ve endişe yaratmadan, günlük yaşamın seyri içinde doğal olarak verilmelidir.

2. Ayıp, yasak, günah gibi kelimeler yerine ‘mahrem’ kavramının kullanılması çocukların duygusal gelişimi için önemlidir.

3. Sevmek, öpmek, yıkamak gibi sebeplerle isteği dışında, zorlayıcı yaklaşımlarla çocukların korunma refleksleri zedelenmemelidir.

4. Yetişkinlerin çocuğa dokunacağı durumlarda ona nedenini açıklayarak yaklaşması ve müsaade istemesi gereklidir.

5. Çocuğa bedenine dokunulmasını istemediği durumlarda itiraz etme hakkı tanınmalıdır.

6. Yetişkinler çocukları severken ya da onlarla oynarken orantısız güç kullanarak kendilerini güçsüz ve çaresiz hissettirmekten kaçınmalıdır.

7. Çocuklara vücutlarındaki mahrem alanlar tanıtılmalıdır. Bu alanlara sadece ihtiyaç durumlarında anne, nene, dadı gibi birincil bakım vericilerin yaklaşabileceği 2 yaşından itibaren anlatılmalıdır.

8. ‘Mahrem’ bölgeleri ile ilgili şaka yapmaktan ve onları teşhire teşvikten kaçınılmalıdır.

9. Çocuklara erken yaşlarda tuvalet alışkanlığı, vücut temizliği ve giyinme gibi öz bakım becerileri kazandırılarak mahremiyetlerini korumaları kolaylaştırılmalıdır.

10. Çocuklar özellikle dış alanlarda çıplak kalmamalı, giyinme ve mahremiyet ilişkisi neden ve sonuçlarıyla yaşlarına uygun bir dille anlatılmalıdır.

11. Kıyafetlerinin yaşlarına ve cinsiyetlerine uygun olmasına, mahrem bölgelerini ön plana çıkarmamasına dikkat edilmelidir.

12. Ebeveynler çocuklarının yanında kendi mahremiyetlerini koruyarak örnek olmalıdırlar.

13. Kız ve erkek kardeşlerin ilkokul çağından itibaren kişisel alanlarının olması teşvik edilmelidir.

14. Çocukların odaları gibi kişisel alanlarına girerken haber verilerek rızaları gözetilmelidir.

15. Çocuklara başkalarının odalarına girerken izin almaları gerektiği öğretilmelidir.

16. Çocuklara ebeveynlerinden izinsiz olarak tanıdığı veya tanımadığı kişilerle bir yere gitmemeleri ve onlardan bir şey almamaları gerektiği öğretilmelidir.

17. Çocuklara mahremiyetlerinin ihlal edildiği durumlarda tepki vermeleri, bağırmaları, kaçmaları veya yardım istemeleri gerektiği öğretilmelidir.

18. Mahremiyetlerine yönelik kendilerini rahatsız hissettikleri durumları ebeveynleriyle veya güvendikleri bir yetişkinle paylaşmaya teşvik edilmelidirler.

19. Çocuklar; televizyon, internet gibi farklı mecralarda karşılaşabilecekleri mahremiyet ihlalleriyle ilgili bilgilendirilmelidirler.

20. Ebeveynler çocuklarının yer aldığı görüntüleri internette herkesin erişimine açık şekilde paylaşmamalıdır.

21. Çocuklara internette fotoğraf, isim-soyad, adres, konum gibi özel bilgileri paylaşmamaları gerektiği öğretilmelidir.

22. Çocuklara telefon numaranız, adresiniz ile 112 gibi önemli numaralar mutlaka öğretilmelidir.

Önemli Hatırlatma

Bu içerik ilgili uzman danışman tarafından izleyicilerimizi bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Kendinizin veya çocuğunuzun sağlığı ile ilgili her konuda, bir tıp doktoruna veya çocuk eğitimi ve psikolojisi alanında çalışan uzmanlara danışmanızı tavsiye ederiz.